Erikoislaukku Oy

Special Bag


Teollisuuskatu 3
Box 32
Fin-32201 Loimaa

tel: +358-2-769 2800
special.bag(a)specialbag.net
erikoislaukku(a)specialbag.net

 
 
Observera: våra email adresser har ändrats från domain namn @kolumbus.fi till domain namn @specialbag.net, den gamla @kolumbus.fi adressen skall fungera till slutet av året 2018.
     


Kari Vainio
VD/försäljning

tel: +358-40-6747 733
tel: +358-2-769 2800

special.bag(a)specialbag.net
erikoislaukku(a)specialbag.net